QTvan - skuter z przyczep± kempingow±
Dodane przez gaga dnia Maj 05 2011 00:44:42
Przysz³o¶æ jest teraz. Skuter z przyczep± kempingow±

Zgoda, nie jest to wprawdzie dwuko³owy skuter, który znamy z zakorkowanych ulic, ale czteroko³owy pojazd przygotowany z my¶l± o starszych. Tak czy siak, pomys³ jest szokuj±cy. Tylko pomy¶lcie. Samochody z przyczepami kempingowymi i tak nigdy nie przekraczaj± prêdko¶ci dozwolonej na terenie zabudowanym (nawet na autostradzie).

Wykonana z lekkich materia³ów przyczepa mocowana do skutera to co¶ z tysi±cem zastosowañ. Mobilne mieszkanie weekendowe, wyposa¿enie firmy logistycznej, przeprowadzki, ruchomy mlekomat, taksówka, ¶mieciarka, czy stra¿ po¿arna! Mo¿liwo¶ci s± nieskoñczone. Co o tym s±dzicie? Minimalizm zawsze jest w modzie.
autor tekstu: £ukasz 'Boczo' Tomanek
¿ród³o: www.scigacz.pl