Motocykl zarejestrowany jako motorower - co i jak?
Dodane przez gaga dnia Maj 05 2011 00:59:22
„Honda CBR 125R – rejestracja na motorower, bez prawka”. Jak czêsto spotykacie siê z tego typu og³oszeniami na portalach aukcyjnych? Ile razy widzieli¶cie rozentuzjazmowanego gimnazjalistê podje¿d¿aj±cego z furkotem pod szko³ê na swojej Aprilii RS125? Niestety zjawisko rejestrowania motocykli jako motorowery jest powszechne. A nie powinno takie byæ. Na podstawie mnogo¶ci ofert sprzeda¿y na portalach akcyjnych mo¿na pokusiæ siê o ocenê, i¿ zdecydowanie ponad 10% oferowanych motorowerów, tak na prawdê nimi nie jest. Potwierdzeniem tej teorii jest równie¿ wcale nies³abn±ca popularno¶æ fabrycznie nowych niby-motorowerów-ale-motocykli.
czytaj wiêcej..